Χάνδαξ Συμβουλευτική

Η εταιρεία μας

 

consulting

Η εταιρεία μας προσφέρει λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των οικονομικών λειτουργιών κάθε επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της κερδοφορίας της.
Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη της εταιρείας μας. Αποτελείται από άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και κατάρτιση που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό και την εντιμότητα τους.

Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης (Συνεργάτης)

Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες και μεταπτυχιακού τίτλου στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
Αναλαμβάνει την σύσταση και μεταβολή κάθε μορφής επιχείρησης και την σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Εξειδικεύεται στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, στη σύνταξη επενδυτικών σχεδίων και στα θέματα περιουσιακής κατάστασης φυσικών και νομικών προσώπων.
Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση ειδικών θεμάτων φορολογίας κατοίκων εξωτερικού και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των εταιρειών (τράπεζες, δάνεια, ρυθμίσεις).

Γεώργιος Σφακιανάκης (Συνεργάτης)

Ο Γεώργιος Σφακιανάκης είναι Λογιστής/Φοροτεχνικός Α΄ τάξης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών.
Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ομάδας και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών και λογιστικών αναλύσεων (Reporting).

Εξειδικεύεται στο φορολογικό έλεγχο εταιρειών, στην κοστολόγηση, στο σχεδιασμό χρηματοοικονομικών μελετών, προϋπολογισμών και στο σχεδιασμό και ανάλυση ταμειακών ροών.
Διαθέτει άριστη γνώση των συστημάτων ERP και χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο όλα τα κυκλώματα της μηχανογράφησης των εταιριών.

Χρυσή Κατσανεβάκη (Στέλεχος)
Η Χρυσή Κατσανεβάκη είναι ιατρός – κυτταρολόγος και διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο επιστημονικό αντικείμενο της κυτταρολογίας και γενικότερα στον ιατρικό κλάδο.
Υποστηρίζει την ομάδα μας σε θέματα διαχείρισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υγείας. Η συνεισφορά της είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα μας λόγω των ξεχωριστών απαιτήσεων του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου.

Διαθέτει άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ευρύ κύκλο επαφών με την ιατρική κοινότητα. Πέρα από το ιατρικό αντικείμενο προφέρει υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, εκτελεί διοικητικές εργασίες,  σχεδιάζει και οργανώνει επαγγελματικές συναντήσεις και παρουσιάσεις, συντονίζει ομιλίες και διαπραγματεύσεις.

Κεντρικα γραφεια

Χρυσοστόμου 25, Ηράκλειο, 71306,
Κρήτη +30 2810 220301

καλεστε μας

+1 410 202 0251

EMAIL US

info@chandaxconsulting.com