Χάνδαξ Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες μας

 

consulting

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία
 • Λογιστικές αναλύσεις, οικονομικά αποτελέσματα και σύστημα Reporting
 • Στελέχωση Εταιρειών (HRM) και τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων με βάση την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Έναρξη, μεταβολή και διακοπή εταιρειών
 • Κοστολόγηση
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια) και τις Τράπεζες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Παροχή φορολογικών, φοροτεχνικών και οικονομικών συμβουλών προσαρμοσμένες στον τομέα και το αντικείμενο που δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων και εργασιών για την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων
 • Φορολογικά θέματα κατοίκων εξωτερικού
 • Σύνταξη φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Αναπτυξιακοί Νόμοι και Προγράμματα
 • Κρατική χρηματοδότηση (επιχορηγήσεις)
 • Επενδυτικά σχέδια
 • Άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και λήψη δανειοδότησης
 • Χρηματοοικονομικές συμβουλές και αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων
 • Καμπάνιες μάρκετινγκ
 • Management Consulting
 • Οργάνωση για χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Επαγγελματική δικτύωση μεταξύ ατόμων και επιχειρήσεων
 • Συμβουλές διαχείρισης Real Estate
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα και έκδοση αδειών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
 • Νομικές υπηρεσίες σε συνεργασία με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορέςΥπηρεσίες αξιολόγησης και αποτίμησης για πώληση – εξαγορά μέρους ή ολόκληρης επιχείρησης
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (business planning)
 • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting)
 • Χρηματοοικονομικές μελέτες
 • Έλεγχος ρευστότηταςΔιαχείριση και πρόβλεψη ταμειακών ροών (cash flow management & forecasting)

κεντρικα γραφεια

Χρυσοστόμου 25, Ηράκλειο, 71306,
Κρήτη +30 2810 220301

καλεστε μασ

+1 410 202 0251

EMAIL US

info@chandaxconsulting.com